Ainejärjestöjen kannanotto: Hätäinen laitosuudistus ei tee korkeakoulumme toiminnasta tehokkaampaa

dI9Xtpn

Opiskelijajärjestöt kokoontuivat keskustelemaan suunnitellusta ARTSin laitosuudistuksesta torstaina 6.11. Muotoilun laitoksen järjestämään infotilaisuuteen. Tilaisuudessa hämmästeltiin suunnitellun laitosuudistuksen aikataulua. Tämän vuoksi pyydämme korkeakoulun johdolta perusteellista selvitystä siitä, miten iso rakenteellinen uudistus on tarkoitus saada toteutettua näin lyhyessä ajassa, sekä miten paljon se tulee konkreettisesti kuormittamaan henkilökuntaa ja sitä kautta vaikuttamaan muun työn hoitamiseen.

Laitosrakenteen muutos voi olla hyvä asia, mutta muutoksen toteuttaminen tulee valmistella huolella ja koko opiskelijayhteisön mielipidettä kuullen. Nyt eri laitosten opiskelijat ovat olleet hyvin epätasa-arvoisessa asemassa laitosuudistuksesta tiedottamisen suhteen. Näin suuresta muutoksesta viestimistä ei voi sälyttää yksittäisten opiskelijaedustajien harteille. Opiskelijat tulee nähdä henkilökunnan kanssa yhdenveroisina akateemisen yhteisön jäseninä, ja heidän näkemystensä kuulemista koko korkeakoulua koskevissa päätöksissä on pidettävä yhtäläisen tärkeänä henkilökunnan näkökulmien kanssa.

Korkeakoulussa on juuri toteutettu laaja tutkinnonuudistus, joka kuormittaa opiskelijoita ja henkilökuntaa valtavasti tällä hetkellä. Kaikkia sivuaineiden ja kurssikorvaavuuksien mukanaan tuomia haasteita ei ole vielä tähänkään mennessä saatu ratkaistua. Eikö olisi parempi hoitaa tutkinnonuudistuksen keskeneräisyydet ja vasta sitten työllistää henkilökuntaa seuraavalla muutoksella? Opiskelijat kokevat jo nyt, että opetushenkilökunnan fokus ei ole tarpeeksi vahvasti opetuksessa vaan ympärillä pyörivässä muutoksessa. Myös palveluhenkilöstö läpikäy tällä hetkellä suuria organisaatiomuutoksia. Olemme huolestuneita siitä, onko korkeakoululla resursseja hoitaa näin monta uudistusta samanaikaisesti. Toivomme, että opetushenkilökunta ja opiskelijoita tukeva palveluhenkilökunta eivät joudu nipistämään aikaa varsinaiseen työnkuvaansa liittyvistä tehtävistä.

Kuten henkilökunta, myös opiskelijat identifioituvat vahvasti laitokseensa – oma laitos on koulutusohjelman jälkeen tärkein yhteisö Aalto-yliopistossa. Laitosrakenteen uudistaminen ei siis ole ainoastaan hallinnollinen ratkaisu vaan vaikuttaa suuresti myös siihen, miten opiskelijat näkevät oman alansa sijoittuvan taiteiden ja suunnittelun kentällä.

Korkeakoulumme on muutaman vuoden päästä siirtymässä kokonaisuudessaan Otaniemeen.

Opiskelijoiden mielestä olisi parempi hoitaa kahden kampuksen välinen siirtymä sekä tutkinnonuudistuksen jälkimainingit kunnialla kotiin, tarkastella rauhassa korkeakouluamme kehittäviä ratkaisuja ja toteuttaa laitosuudistus vasta sen jälkeen. Kaikkein huonoin vaihtoehto on joutua tekemään mittavia rakenneuudistuksia muutaman vuoden välein. Jatkuva epävarmuus ja väliaikaisuus vaikuttaa negatiivisesti sekä henkilökunnan että opiskelijoiden motivaatioon sitoutua aidosti alojemme eteenpäin viemiseen.

Mikäli korkeakoulumme johto joka tapauksessa pitää parhaana vaihtoehtona muuttaa nykyistä laitosjakoa, kannatamme neljän laitoksen vaihtoehtoa. Uskomme sen kuormittavan vähiten sekä opiskelijoita että jo nykyisellään ylityöllistyneeltä vaikuttavaa henkilökuntaa. Toivomme kuitenkin, ettei muutosta tehdä ilman perusteellista analyysia sen vaikutuksista sekä varmuutta siitä, että se todella tehostaa laitosten toimintaa.

Larissa Haggrén, puheenjohtaja

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry

Eveliina Netti, puheenjohtaja

Nuoret designerit ry

Jani Nummela, puheenjohtaja

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taidekasvatuksen ainejärjestö Kooma ry

Taimi Nevaluoma, puheenjohtaja

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen ainejärjestö ETL ry

Nina Grönlund, puheenjohtaja

Graafisen suunnittelun ainejärjestö GRRR

Jason Santeri Nuotio, puheenjohtaja

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

News, StatementsKommentit pois päältä artikkelissa Ainejärjestöjen kannanotto: Hätäinen laitosuudistus ei tee korkeakoulumme toiminnasta tehokkaampaa