Ainejärjestöt

TOKYOn lisäksi ARTSissa toimii ainejärjestöjä, jotka edustavat eri laitosten tai koulutusohjelmien opiskelijoita. Ainejärjestö koostuu opiskelijoista ja on olennainen osa korkeakoulukulttuuria. Sen tärkein tehtävä on ylläpitää yhteisöllisyyttä ja järjestää hauskoja tapahtumia. Ilman toimintaa ylläpitäviä ihmisiä ei ole tahoa joka vahtisi myös opiskelijoiden etuja ja järjestäisi hauskuutta aherruksen keskelle. Kukin opiskelija toimii omien vahvuuksiensa, kapasiteetin ja intressien mukaan. Toista kiinnostaa juhlinta, toinen haluaa paremmat sohvat osastolle. Myös kriittiset kannanotot ovat olennainen osa ja konkreettinen tapa vaikuttaa koulun käytäntöihin.

Ylioppilaskunta, TOKYO, ainejärjestö?

Ylioppilaskunta on yliopistolain ja ylioppilaskunta-asetuksen nojalla säädetty julkisyhteisö, jollainen on jokaisessa Suomen yliopistossa. Kaikki yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat muodostavat ylioppilaskunnan, koska jäsenyys on pakollinen. ARTSin opiskelijat kuuluvat kaikki Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY).

TOKYO ry on ARTSin opiskelijoiden kulttuuri ja edunvalvontajärjestö. Järjestö jatkaa Taideteollisen korkeakoulun edesmenneen ylioppilaskunnan perinteitä. TOKYOn jäsenyys on vapaaehtoista.

Ainejärjestö kokoaa yhden tai useamman laitoksen tai koulutusohjelman opiskelijat yhteen, usein erilaisten juhlien muodossa. Ainejärjestöt vaikuttavat myös oman ohjelmansa tai laitoksensa asioihin. Ainejärjestöjen jäsenyys on niinikään vapaaehtoista.

ARTSin ainejärjestöt

Arkkitehtikilta – Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijajärjestö

DADA – Media Lab-opiskelijoiden järjestö

ETL ry – Elokuva- ja lavastustaiteen opiskelijat

GRRR ry – Visuaalisen viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Kooma ry – Taidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö

NuDe, Nuoret Designerit ry – Muotoilun laitoksen opiskelijajärjestö

SISTA – Sisustusarkkitehtuurin ainejärjestö

Vista ry – Maisema-arkkitehtuurin opiskelijat

Vimma – Vicca- ja Cumma-opiskelijoiden järjestö

Apua ainejärjestötoimintaan

Ainejärjestötoimijat voivat kääntyä TOKYOn puoleen missä tahansa ongelmatilanteissa. TOKYOn kautta ainejärjestöillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin entistä tehokkaammin. Rahallista tukea ainejärjestön toimintaan voi hakea AYY:ltä. Lisätietoa avustuksista löytää AYY:n sivuilta. Myös TOKYOlta voi hakea tukea kertaluonteisiin projekteihin.

TOKYO järjestää kuukausittain ainejärjestötapaamisia, johon ovat tervetulleita kaikki koulumme asioista kiinnostuneet opiskelijat. Ota yhteyttä TOKYOn puheenjohtajaan, ja tiedustele milloin ja missä seuraava tapaaminen on!