Kannanotto muotoilun laitoksen tutkinnonuudistuksesta

Unfortunately TOKYOs official statements are only available in Finnish.

Muotoilun laitoksen ainejärjestö Nuoret Designerit (NuDe) ry ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry tukee uudistuksessa Lahdenmäen, Taiviolan, Jokisen, Ahokkaan, Sallin, Yli-Viikarin ja Puintilan esittämää yhden hakukohteen (muotoilu) ja neljän pääaineen mallia (sisustusarkkitehtuuri, muoti, teollinen muotoilu ja taideteollinen muotoilu) muotoilun laitoksen kandidaattikoulutuksen rakenteeksi.

Tällä hetkellä esitetty uudistus, jossa pääaineet ja hakukohteet ovat muoti, sisustusarkkitehtuuri ja muotoilu, jättää koulutuksessa lähes kokonaan huomiotta tärkeitä osa-alueita muotoilun kentältä. Muotoilu yhtenä pääainekönttänä on aivan liian laaja kokonaisuus eikä vastaa opiskelijoiden tai työelämän tarpeita.

Kolmen pääaineen ehdotus jättää huomiotta teollisen sekä taideteollisen muotoilun koulutuksen erilaiset näkökulmat, mitkä molemmat vaativat syvempää erikoistumista kuin mitä kyseinen ehdotus tarjoaa. Ehdotuksessa ei lainkaan avata muotoilun pääaineen sisältöä vaan se on täytetty yleispätevillä korulauseilla.

Neljällä pääaineella tarjotaan selkeät muotoilijaidentiteetit. Jo hakuvaiheessa tuleva opiskelija voi hahmottaa millaiselle alalle hän on pyrkimässä. Sitä vastoin kolmen hakukohteen mallissa, muotoilun pääaine valmistaa epämääräisen identiteetin omaavia yleismuotoilijoita, jotka eivät tiedä mihin sijoittua työelämässä.

Muotoilun laitoksen opettajahenkilökunnalta tullut vastaehdotus, jossa muotoilun pääaine jaettiin teolliseen ja taideteolliseen muotoiluun on selkeä ja hyvin perusteltu. Uuden taideteollisen muotoilun kandidaattiohjelma takaisi laadukkaan, materiaaleihin perehtyvän ja monimuotoisen koulutuksen taideteolliselta alalta. Teollinen muotoilu on erotettava omaksi pääaineekseen pystyäkseen tarjoamaan erityisosaamista alan tuomiin tulevaisuuden haasteisiin. Neljän pääaineen malli vastaa Aalto-yliopiston koviin tavoitteisiin pitää suomalainen muotoilu laaja-alaisesti maailman kärkitasolla.

Opintopolku kandidaatintutkinnosta eteenpäin on oltava looginen. Maisteritasolta on löydyttävä luonteva pääaine aiemmalle koulutukselle, jotta se täydentäisi jo opittua osaamista. Nykyisen ehdotuksen maisteriohjelmien sisältöä tulee miettiä tarkkaan. Niiden tulee olla linjassa kandidaattikoulutuksen ja tutkimusryhmien sisällön ja tavoitteiden kanssa.

Tutkinnonuudistuksessa on tärkeää huomioida opiskelijoiden tarve henkilökohtaiseen ohjaukseen koulutuksen kaikissa vaiheissa. Tutkinnonuudistuksen on oltava panostus tulevaisuuteen, joten opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen prosessiin on äärimmäisen tärkeää.

 

Helsingissä 16.3.2013

 

Sauli Anetjärvi

Teollinen muotoilu

Puheenjohtaja Nuoret Designerit ry

 

Pilvi Hussi

Keramiikka- ja lasitaide

Puheenjohtaja TOKYO ry

Comments Off on Kannanotto muotoilun laitoksen tutkinnonuudistuksesta