WHAT’S GOING ON ARTS: UUSI KAMPUS

Blueberry-Vanilla02squareWhat’s going on ARTS -jutut jatkuvat kampukseen liittyvillä asioilla. Näistä oli puhumassa Tapio Koskinen, joka edustaa kouluamme ARTSin uuden rakennuksen projektissa.

Mikäli kampusasiat ja koulun tulevaisuus kiinnostavat, kannattaa käväistä myös Tapio Koskisen järjestämissä Tilakahviloissa, joista seuraavat ovat ti 29.4. klo 16 ja 14.5. klo 15. Tilakahvilat järjestetään Café Meccalan kabinetissa (ikkunassa lukee Tilakahvila) ja niiden idea on, että opiskelijat ja henkilökunta voivat tulla nappaamaan ilmaista kahvia sekä samalla kysellä ja jutustella uuteen kampukseen littyvistä asioista. Tilakahvilassa ovat kuulemma esillä myös uuden rakennuksen tämänhetkiset suunnitelmat, joista näkyy jo melko tarkasti, minne talon eri tilat sijoitetaan.Sinne siis!

Sitten itse asiaan, eli keskustelutilaisuuden kampus-osuuteen. Teksti on pullollaan infoa ja siksi hirmuisen pitkä, mutta sen luettuasi ainakin tiedät missä mennään!

Sydämellisin terveisin,
puheenjohtajanne Lurppa Haggren

TÄSSÄ TIIVISTELMÄ:

– Aalto-yliopiston pääkampus on Otaniemi, jonne myös ARTS muuttaa, kunhan meille on rakennettu sinne uudet tilat

– Uudesta rakennuksesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu Campus2015. Väre-niminen voittajaehdotus julkaistiin syyskuussa 2013, ja sen suunnitelleet Verstas Arkkitehdit ovat työskennelleet rakennusprojektin kehittelyssä siitä saakka.

– Alun perin koko ARTSin todella uskottiin muuttavan vuonna 2015, mutta aikataulu on venynyt huomattavasti. Realistista on, että muutamme aikaisintaan vuoden 2017 alussa, toivottavasti viimeistään 2017 kesällä.

– Tällä hetkellä ARTSin tiloja on sekä Otaniemen että Arabian kampuksella. Suurin osa laitoksista sijaitsee yhä Arabiassa, mutta Arkkitehtuurin laitos ja osa Median laitoksesta sijaitsee Otaniemessä.

TÄSSÄ TARKEMPI TIETO:

Kampusprojekti

ARTSin uudesta rakennuksesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, Campus2015. Kilpailun alkuvaiheessa ajateltiin melkoisen optimistisesti, että uuteen taloon päästäisiin muuttamaan jo 2015. Kilpailu kuitenkin venyi odotettua pidemmäksi ja voittaja julkaistiin vasta viime syyskuussa. Kilpailun voittanut ehdotus oli nimeltään Väre, kilpailuehdotus on esillä Arabian kampuksella Café Meccalan kabinetissa. Väreen suunnitellut toimisto Verstas Arkkitehdit on syyskuusta saakka työskennellyt talon suunnitelman parissa, ja suunnitelman muokkaaminen jatkuu edelleen.

Viime syyskuussa päätettiin myös, että uusi rakennus rakennetaan kahdessa osassa. Ensin rakennetaan ARTSille olennaiset tilat ja toisessa vaiheessa tilat, joita käyttävät myös muut Aallon koulut. Rakennus tulee siis aluksi olemaan pienempi kuin kilpailuvaiheessa suunniteltiin.

ARTSin tiloja sijoitetaan Otaniemessä myös uuden talon vieressä oleviin rakennuksiin. Otaniemen nykyisen kampuskartan löydät täältä, sitä vilkuilemalla seuraavvat paikat on helpompi hahmottaa.

Entiseen Arkkitehtuurin laitoksen rakennukseen, niin kutsuttuun A-siipeen (Metallimiehentie 1 X), sijoitetaan ensimmäisen ja toisen vuoden kandiopiskelijoiden tiloja (kolmannen vuoden opiskelijat eivät samaan taloon mahdu). Toki kandeilla tulee olemaan kursseja myös ARTSin omassa talossa, mutta ns. kotiluokat sijoitetaan näillä näkymin tänne.

Rakennukseen, jossa tällä hetkellä ovat arkkitehtien pajatilat (Metallimiehentie 4), sijoitetaan tulevaisuudessa myös kuvanveiston ja grafiikan tilat. Otaniemen kirjasto (Otaniementie 9) remontoidaan, ja nykyisten kokoelmien lisäksi sinne sijoitetaan arkkitehtien ja ARTSin kirjastokokoelmat. Kirjasto tulee toimimaan myös koko koulun ”oppimiskeskuksena” (täältä tietoa kyseisestä projektista). Myös mediakeskus Lumeelle rakennetaan uudet tilat Otaniemen kampukselle, luultavimmin niin kutsuttuun Puumiehen kortteliin (Otaniementien pohjoispuolella, Puumiehenkujan paikkeilla).

Kaikki muut koulumme tilat sijoitetaan ARTSin uuteen taloon (eli kartalla suunnillensa siihen kohtaan, jossa lukee Korkeakouluaukio).

Aikataulu

Projektin kokonaisaikataulu on vielä hieman epävarma, mikä tuppaa näin isossa projektissa olemaan tavallista. Tällä hetkellä varmaa on, että huhtikuun loppuun mennessä suunnitelmat on saatu sen verran yksityiskohtaisiksi, että rakentamiseen vaadittava budjetti voidaan laskea. Laskelmat tehdään toukokuun aikana ja kesäkuussa Aalto-yliopiston hallitus tekee sijoituspäätöksen projektia koskien. Mikäli rakennusprojekti on kovin hintava, hallitus saattaa vielä palauttaa sen uudelleen muokattavaksi. Tämä tietenkin tarkoittaisi aikataulun venymistä. Näyttää kuitenkin siltä, että rakennuksen kustannukset saadaan pysymään annetuissa rajoissa.

Tällä hetkellä valmistellaan myös uutta asemakaavaa Otaniemen kampusalueelle, tätäkin suunnitteluprojektia työstää Verstas Arkkitehdit.  Realistinen arvio on, että marraskuussa 2014 uusi asemakaava on valmis ja sen jälkeen ARTSin rakennukselle voidaan hakea rakennuslupaa Espoon kaupungilta. Mikäli kaikki menee hyvin, rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2015 alussa. Tämän kokoisen rakennuksen valmistuminen vie suunnilleen pari vuotta, mutta vielä ei ole ollut mahdollista tehdä konkreettista aikataulua projektille.

Tällä hetkellä olemme varautuneet pysymään Arabiassa vuoden 2016 loppuun asti. Mikäli näyttää todennäköiseltä, ettemme pysty muuttamaan vielä tuolloin, neuvotellaan kiinteistön omistavan Varman kanssa tilojen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Realistisesti muutto tulee siis olemaan aikaisintaan vuoden 2017 keväällä, toivottavasti viimeistään kesän 20017 aikana. Länsimetro alkaa ottaa matkustajia jossain vaiheessa loppuvuotta 2016.

Alun perin oli tarkoitus, että koko ARTS muuttaisi kerralla (lukuun ottamatta tietenkin Arkkitehtuurin laitosta, joka on alusta alkaen sijainnut Otaniemessä), mutta mm. sisäilmaongelmien vuoksi tästä päätöksestä on joustettu. Osa Median laitoksesta muutti tammikuussa arkkitehtuurin opiskelijoiden kanssa samoihin tiloihin Otaniemeen osoitteeseen Miestentie 3. Tällä hetkellä ARTS sijaitsee siis kahdella kampuksella, mutta suurin osa tiloistamme on yhä Arabiassa.

Uudet tilat

Jokainen Arabian kampuksella opiskeleva on varmaankin huomannut, että läheskään kaikki koulumme tilat eivät ole kovin tiiviisti käytössä. Samaa ideologiaa ei tulevaisuudessa enää toteuteta, vaan uuden rakennuksen kohdalla pyritään tilojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tulevat tilamme ovat noin 35 % pienemmät kuin ARTSin käytössä kesällä 2013 olleet.

Kuulostaa aika hurjalta, mutta todellisuudessa tuo ei ole kovin radikaali muutos. Nykyisestäkin kiinteistöstä on irtisanottu useita tiloja (osa sisäilmaongelmien takia, osa ihan muuten vain tarpeettomina) yhteensä yli 1000 neliötä. Silti osa käyttämistämme tiloista  on edelleen melko tehottomasti käytössä ja mm. käytävistä löytyy hukkaneliöitä enemmän kuin tarpeeksi.

Koulumme tiloja siis tiivistetään tulevaisuudessa huomattavasti. Uudessa rakennuksessa eri laitosten väliset rajat eivät enää ole yhtä selkeät kuin nykyään, mikä puolestaan tarkoittaa hieman erilaista toimintakulttuuria. Myös tähän liittyen koulussa on meneillään useita kehitysprojekteja. (Emme käyneet tarkemmin läpi, että mitä nämä projektit ovat)

Keskustelimme myös siitä, millaisia erityisesti opiskelijoiden vapaaseen käyttöön suunnattuja tiloja rakennukseen on suunniteltu. Kaikille avointa oleskelu- ja työskentelytilaa vaikuttaisi rakennuksesta löytyvän kiitettävästi ja esimerkiksi ravintoloiden sulkemisen jälkeen niiden ruokailualue tulee toimimaan kaikille avoimena työskentelytilana. Sen sijaan opiskelijajärjestöille oli tässä vaiheessa suunniteltu tiloja vain yhteen paikkaan, yhden huoneen verran. Järjestöille on korvamerkattu 40 neliömetrin kokoinen ns. iso kiltahuone, jonka oli ajateltu palvelevan kaikkien järjestöjen tarpeita. Keskustelutilaisuudessa olijat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että yksinään tuo tila ei tue kaikkea sitä toimintaa, mitä eri järjestöt ARTSissa tällä hetkellä toteuttavat.

Ikiomia tiloja ei jokaiselle järjestölle varmaankaan voida varata, mutta erilaisia vaihtoehtoja aletaan nyt sitten pohtia. Sovimme, että  TOKYOn ja Arkkitehtikillan edustajat tulevat kevään aikana tapaamaan Tapio Koskista säännöllisesti sekä tämän asian puitteissa että pysyäkseen muutenkin paremmin mukana projektin etenemisessä. Myös ainejärjestöjen edustajat on kutsuttu osallistumaan tapaamisiin. Ja mikäli juurikin sinua kiinnostaisi olla mukana, nakkaapa viestillä joko meikäläistä (puheenjohtaja@tokyo.fi) tai TOKYOn hallituksessa kampusasioita hoitavaa Iiroa (iiro.immonen@aalto.fi).

Myös Kipsari tulee siirtymään Otaniemen kampukselle, mutta sen tulevat tilat eivät vielä ole varmat. Kipsarille on alustavasti korvamerkitty tila uuden koulun pajatilojen vierestä, mutta se on huomattavasti pienempi kuin ravintolan nykyiset tilat. Tällä hetkellä Kipsarin hallitus pyrkii yhdessä Tapio Koskisen kanssa löytämään parasta mahdollista ratkaisua Kipsarin toiminnan säilyttämiseksi.

Arabian kampuksella koulumme tukee Kipsarin toimintaa mm. tilojen puitteissa, ja tämäntyyppistä tukea toivotaan Otaniemeen muutettaessakin. Täysin vapailla markkinoilla kilpaillessa Kipsarilla ei olisi resursseja tarjota asiakkailleen yhtä laadukasta, eettistä ja ekologista ruokaa kuin nykyään. TOKYOn ja Kipsarin hallitukset tekevät kaikkensa, jotta Aallon opiskelijoilla ja henkilökunnalla olisi myös Otaniemessä yhtäläinen mahdollisuus Kipsarin tarjoamaan tasokkaaseen kasvis- ja vegaanivaihtoehtoon. Mainion ruoan lisäksi Kipsarin säilyttäminen on tietenkin tärkeää myös Taideteollisen korkeakoulun perinteiden jatkumon kannalta.

Projekti käytännössä

Koska koko kampusprojekti tuntui olevan useimmille melko epäselvä, kävimme läpi myös suunnitelmien parissa työskenteleviä tahoja. Kilpailun ollessa käynnissä suurin osa materiaalista täytyi ilmeisesti kilpailusäännösten vuoksi pitää salassa, minkä vuoksi käytännössä kukaan kilpailun ulkopuolinen ei tiennyt oikein mitään tuossa vaiheessa. Projektin nykyisessä vaiheessa varsinaisia salassapitosääntöjä ei ole, mutta muutoksia suunnitelmiin tehdään edelleen melkoisesti, joten kovin julkisesti materiaaleja ei ole vielä esitelty. Aiemmin mainitussa Tilakahvilassa suunnitelmat kuitenkin tulevat olemaan esillä.

Konkreettista työtä rakennuksen suunnittelun parissa tekee Verstas Arkkitehdit Aalto Kiinteistöt Oy:n toimesta. Suunnittelutyön etenemistä esitellään Aalto Kiinteistöjen kokouksissa. Kokouksissa on paikalla myös muita projekteja työstäviä suunnittelijoita, ja kyseisissä kokouksissa eri hankkeita koordinoidaan yhteen. ARTSin puolella suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan koulun Tilatyöryhmälle (jossa on sekä TOKYOn että AK:n edustaja, mutta ryhmä ei ole kokoustanut kertaakaan tänä vuonna…) ja koulun johtoryhmälle (johon kuuluvat myös TOKYOn ja AK:n puheenjohtajat).

Tulevan rakennuksen toimisto- ja studiotyötiloja kehittelemään on palkattu suomalainen konsulttifirma Workspace Oy. Tähän projektiin liittyen Workspace on viime syksynä järjestänyt myös muutamia workshopeja, sekä netissä olleen kyselyn koskien sekä uusia opiskelutiloja että Otaniemen kampusaluetta. Koulun tarvitsemia pajatiloja puolestaan on kartoitettu jo aikaisemmin. Kävimme läpi myös tarkemman listauksen uuteen kampukseen liittyneistä projekteista, mutta valitettavasti en kyseistä listaa enää tässä vaiheessa saanut käsiini. Tämä tosin viestii jotain siitä, kuinka paljon kyseiset projektit ylipäänsä tavoittavat opiskelijoita…

Ensi syksynä aletaan jo suunnitella koulutusohjelmien tulevaa sijaintia uudessa talossa. Jotta eri ohjelmien opiskelijoiden toiveet varmasti kulkeutuvat projektin parissa työskentelevien korviin, TOKYOn hallitus toteuttaa vielä tänä keväänä kyselyn aiheesta – korvat höröllä tämän suhteen siis!