Hei kandiksi syksyllä 2013 valmistunut – vastaa kandipalautteeseen 21.3. mennessä!

Kandipalaute_tunnusAalto-yliopistossa välillä 1.8.–31.12.2013 kandidaatin tutkinnon suorittaneet kutsutaan maaliskuun alussa osallistumaan opiskelijapalautekyselyyn. Kysely toteutetaan kaikissa Suomen yliopistoissa kahdesti vuodessa ja tämän kevään kysely on avoinna 3.3.–21.3. Kyselyyn vastataan sähköisesti ja linkki lähetetään kandidaatin tutkinnon suorittaneille sähköpostitse.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) suunnittelee jakavansa vuodesta 2015 lähtien vuosittain 3 % (n. 50 M€) yliopistojen perusrahoituksesta opiskelijapalautteen perusteella. Suoran rahoitusvaikutuksen lisäksi Aalto-yliopisto käyttää tuloksia koulutuksen ja koulutuksen tukipalvelujen kehittämiseen.

Opiskelijapalautteen yhdenmukainen kerääminen kaikista yliopistoista vastaa osaltaan opiskelijajärjestöjen toiveeseen valtakunnallisesta palautemenettelystä, jolla kannustetaan yliopistoja investoimaan koulutuksen laatuun.

Kommentit pois päältä artikkelissa Hei kandiksi syksyllä 2013 valmistunut – vastaa kandipalautteeseen 21.3. mennessä!