Suunnittelukilpailu: Aalto-yliopiston provostin käädyt

Kilpailun järjestäjä: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (myöhemmin AYY)

 

AYY julistaa avoimen suunnittelukilpailun, jossa tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Aalto-yliopiston (myöhemmin Aalto) provostille akateemiset tunnusmerkit, käädyt. Suunnittelukilpailu on avoin kaikille Aallon opiskelijoille yksin ja pareittain.

 

Mitkä ovat provostin käädyt?

Käädyt ovat provostin käyttämät akateemiset tunnusmerkit, joita käytetään akateemisissa ja valtiollisissa juhlissa, kuten yliopiston avajaisissa, kulkueissa ja promootiossa.

 

Tehtävän määrittely

Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja tuottaa Aalto-yliopiston provostille modernit käädyt, joissa tulee ilmi Aallon arvot; intohimo, rohkeus, vapaus, vastuu ja eettisyyssekä opiskelijamielisyys. Käätyjen toivotaan kuvaavan aaltolaisuutta. Käätyjen suunnittelussa toivotaan käytettävän ennakkoluulottomuutta. Suunnittelun poikkitieteelliset ratkaisut katsotaan eduksi. Käätyjen ei tarvitse olla perinteiset, mutta niiden täytyy olla tarpeeksi arvokkaat kannettavaksi akateemisissa ja valtiollisissa tilaisuuksissa, ja niitä pitää voida käyttää mies- ja naisprovostin. Käädyt eivät saa koskettaa ihoa, vaan ne kiinnitetään joko frakkiin tai iltapukuun. Suunnitelman tulee olla taloudellisesti järkevä toteuttaa. Ehdotuksessa täytyy tulla ilmi käätyjen toteutuksen suuntaa antava kustannusarvio. AYY pidättää oikeiden olla toteuttamatta yhtään jätettyä ehdotusta.

 

Osanottajat

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aalto-yliopiston kirjoilla olevat opiskelijat, mukaan lukien jatko-opiskelijat.

 

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme on opiskelijoita ja kolme akateemista henkilökuntaa. Tuomariston jäsenet julkistetaan myöhemmin. Tuomariston sihteerinä toimii AYY:n pääsihteeri.

 

Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset toimitetaan sähköisesti AYY:n pääsihteerille osoitteeseen niko.ferm(at)ayy.fi maanantaihin 16.10.2017 klo 16.00 mennessä. Ehdotus ei saa olla aiemmin julkistettu. Ehdotuksessa tulee olla kuvallinen luonnos käädyistä sekä lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että̈ tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.

 

Palkkio

Suunnittelukilpailun voittajalle maksetaan suunnittelusta 1500 euron suuruinen palkkio. Kilpailussa jaetaan myös mahdollisia tunnustuspalkintoja. Käätyjen toteutuksen kustannuksista sovitaan voittajan kanssa erikseen. Voittaneen kilpailutyön lunastamisesta, tekijänoikeuksista ja mahdollisesta jatkokehityksestä sovitaan erikseen AYY:n ja voittaneen kilpailutyön suunnittelijan kanssa.

 

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit

Tuomaristo tulee kiinnittämään huomiota ehdotusten taiteelliseen laatuun ja siihen, kuinka Aallon arvot, opiskelijamielisyys, aaltolaisuus ja poikkitieteellisyys näkyvät ehdotuksissa.

 

Kilpailuehdotukset käydään läpi nimettöminä, jonka vuoksi kilpailutekstissä ja -työssä ei saa näkyä tekijätietoja.

 

Kilpailun kulku ja aikataulu

Kilpailu julkistetaan 18.9.2017.

Kilpailun suunnitteluvaihe päättyy 16.10.2017 klo 16:00, jolloin ehdotusten tulee olla toimitettu sähköisesti osoitteeseen niko.ferm(at)ayy.fi

Tuomaristo tekee päätöksen voittajaehdotuksesta nopeasti ehdotusten palautusten jälkeen.

Käätyjen täytyy olla valmiina 4.12.2017.

 

Lisätietoja kilpailusta

AYY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Orpana, joona.orpana(at)ayy.fi