TOKYO mukana vastustamassa Helsingin Opetuslautakunnan ehdotusta kieltää opettajien sijaisten palkkaaminen 1-3 päivän poissaolojen ajaksi

Kannanotto 27.5.2014

Vapaa julkaistavaksi.

Helsinkiläiset opiskelijajärjestöt HAO ry, Didacta r.f., Tekstiilarit ry, MAINE ry, TOKYO ry ja Kotitalouspedagogiopiskelijat ry vastustavat Helsingin Opetuslautakunnan ehdotusta kieltää opettajien sijaisten palkkaaminen 1-3 päivän poissaolojen ajaksi Peduca ry:n, Phenomena ry:n ja Erikeepperi ry:n tavoin (kannanotto 23.5.2014).

Kiellolla on oppilaan kannalta monia negatiivisia vaikutuksia: Kun opettaja joutuu jakamaan huomionsa kahden erillisen luokkahuoneen välillä, vaarantuvat opetuksen taso ja oppilaiden turvallisuus. Monien taito- ja taideaineiden opetus on turvallisuussyistä mahdoton toteuttaa ilman opettajaa. Jos koulusta tulee vain oppilaiden säilytyspaikka, jää oppilaan oikeus oppimiseen ja opetukseen pelkäksi ideaaliksi.

Opettajan kannalta sijaisten käytön kieltäminen lisää stressiä ja hidastaa opetuksen edistymistä. Opettaja ei voi täysipainoisesti keskittyä kumpaankaan luokkaan. Lisäksi opettaja voi joutua opettamaan kahta eri ainetta samaan aikaan. Myös kahta luokkaa yhtä aikaa opettavalle opettajalle on maksettava lisäkorvaus. Sijaisten käytön kieltämisellä syntyvä rahallinen säästö ei ole siitä aiheutuvien suurten negatiivisten vaikutusten arvoinen.

Sijaisiin käytettävien määrärahojen leikkaamisella on myös vakavia seurauksia työttömien opettajien työllistymiselle. Suuri osa opettajista työllistyy pidempään sijaistukseen tai vakinaiseen virkaan muutaman päivän sijaisuuksista keräämänsä työkokemuksen avulla. Myös opettajaopiskelijat saavat sijaistuksilla toimeentulon lisäksi oman alan työkokemusta, joka on välttämätöntä työllistymisen kannalta. Sijaisista leikkaamalla edistetään siis akateemisen työttömyyden kasvua ja opiskeluaikojen pitkittymistä. Vaadimme Helsingin Opetuslautakuntaa miettimään tarkasti ehdotuksen monitahoisia ja kauaskantoisia seurauksia sekä tekemään pitkällä aikavälillä oikeita päätöksiä sallimalla sijaisten käytön myös jatkossa.

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö HAO ry
puheenjohtaja Maria Mikkonen ([email protected], 050-410 8924)

Helsingin yliopiston yleistä ja aikuiskasvatustiedettä ruotsiksi opiskelevien ainejärjestö Didacta r.f.
varapuheenjohtaja Tove Sjöberg ([email protected])

Helsingin yliopiston käsityönopettajiksi ja käsityötiedettä opiskelevien ainejärjestö Tekstiilarit ry
puheenjohtaja Emmi Kalaniemi ([email protected], 040-8214931)

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö MAINE ry
puheenjohtaja Santeri Helinheimo ([email protected])

Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry
puheenjohtaja Larissa Haggren ([email protected], 045-1281122)

Helsingin yliopiston kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksissa opiskelevien ainejärjestö Kotitalouspedagogiopiskelijat ry
puheenjohtaja Ulla Peuhkuri ([email protected])

Kommentit pois päältä artikkelissa TOKYO mukana vastustamassa Helsingin Opetuslautakunnan ehdotusta kieltää opettajien sijaisten palkkaaminen 1-3 päivän poissaolojen ajaksi