TOKYO: Taikkilaisten yli käveltiin kampuspäätöksessä

Unfortunately TOKYO’s official statements are only available in Finnish.

Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat sanoutuvat irti Aalto-yliopiston
kampuspäätöksestä johtuen tavasta, jolla asiaa on yliopistossa viety eteenpäin.
Taideopiskelijoita edustava TOKYO ry on toistuvasti vaatinut, että opiskelijoiden ja
henkilökunnan näkemys otetaan huomioon päätöstä tehdessä. Noin 90% heistä vastustaa Otaniemeen muuttoa.

Aalto-korkeakoulusäätiön hallitus päätti 17.6. Aalto-yliopiston koulujen sijoittumisesta
Otaniemeen, lukuun ottamatta Töölöön jäävää kauppatieteiden maisterikoulutusta.

Koko kampuskeskustelun ajan Aalto-yliopiston johto on vedonnut taloudellisiin
realiteetteihin tyrmätessään ehdotukset TaiKin siirtämisestä Töölönlahdelle tai
Kalasatamaan. Tiedotustilaisuudessaan Taideteollisessa korkeakoulussa 10.6. rehtori
Tuula Teeri kuitenkin joutui myöntämään, ettei Töölönlahdelle kaavaillun kampuksen ja
tontin hinta ollut vieläkään Aallon johdon tiedossa. Sekä Helsinkiin, että Espooseen
sijoittuvaa aitoa monikampusmallia ei Teerin mukaan oltu todellisuudessa missään
vaiheessa harkittu.

Opiskelijat ja henkilökunta kokivat tulleensa harhaanjohdetuiksi, sillä viimeisen vuoden
jatkuneissa työpajoissa ja ryhmissä oli annettu toistuvasti ymmärtää, että kaikki
vaihtoehdot tullaan selvittämään ja että mitään ei oltu päätetty valmiiksi. Todellisuudessa
useita kohteita jätettiin kokonaan tutkimatta.

Otaniemessä ei ole riittäviä edellytyksiä Taideteollisten alojen menestymiselle.

”Siirtämällä TaiKin Otaniemeen Aalto-yliopisto aiheuttaa pysyvää ja peruuttamatonta
haittaa taideopiskelijoille, jotka tarvitsevat ympärilleen aitoa kaupunkikulttuuria sisäänpäin
kääntyneen opiskelijalähiön sijaan” toteaa TOKYOn puheenjohtaja Kasperi Mäki-
Reinikka.

Uuden yliopistolain poistettua opiskelijoiden demokraattiset vaikutusmahdollisuudet,
lankeaa rehtorille ja Aalto-korkeakoulusäätiön hallitukselle entistä painavampi vastuu
kuunnella yhteisöään.

”Ylhäältä masinoidut päätökset, jotka ovat räikeässä ristiriidassa yhteisön mielipiteen
kanssa, eivät tuo Aalto-yliopiston aloja yhteen” Mäki-Reinikka sanoo. ”Selkeiden
mielenilmausten mitätöinti ja ohittaminen eivät ole hyvää johtamista, vaan ajavat
yliopiston akateemisen yhteisön entistä enemmän vastakkain johdon kanssa.”

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry

StatementsKommentit pois päältä artikkelissa TOKYO: Taikkilaisten yli käveltiin kampuspäätöksessä