Vapaus yrittää, erehtyä ja onnistua on välttämätön

Kannanotto
12.3.2015

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry ja kuvataidekasvattajien ainejärjestö (Kooma ry) vetoavat eduskuntaan toisen korkeakoulututkinnon opintotuen säilyttämisen puolesta. Opiskelijoita ei kannusteta valmistumaan rajauksilla ja leikkauksilla, vaan luomalla heille myönteisiä mielikuvia tulevaisuudesta ja erilaisista opiskelumahdollisuuksista.

Työmarkkinoiden kehityksessä on nähtävissä jatkuvasti viittauksia siihen, että monen alan asiantuntemuksesta on yksilölle merkittävää hyötyä työnhaussa ja työllistymisessä. Muodollinen pätevyys usealla eri alalla antaa valmiuksia ainutlaatuiseen osaamiseen ja mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti ja mielekkäästi. Monipuolisesti kouluttautuneella henkilöllä on valttinaan myös osaamisensa tuomaa liikkumavaraa, joka auttaa työllisyystilanteen joskus muuttuessa. Monimuotoisella osaamisella voidaan nähdä olevan yhteys myös työn mielekkääksi kokemiseen ja sitä kautta yksilön hyvinvointiin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa kouluttautumisella on perinteisesti ollut suuri arvostus, ja kansan kouluttamiseen panostamisella on voitu jopa ylpeillä kansainvälisesti. Tähän ovat uskoneet niin päättäjät kuin tavalliset suomalaisetkin, jotka ovat ajatelleet, että kouluttautumalla heillä on mahdollisuus vaikuttaa ei vain omaan parempaan tulevaisuuteensa, vaan myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Viimeaikainen keskustelu koulutuksesta ei kuitenkaan enää tue tätä ajatusta. Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat ovatkin huolissaan siitä, millaisen kuvan yhteiskunnassamme tapahtuva keskustelu antaa nyt kouluttautumista harkitsevalle nuorelle, joka ei ole omista tavoitteistaan vielä aivan varma, mutta on silti laaja-alaisesti kiinnostunut oppija.

Koulutusta tulisi miettiä aidosti alhaalta ylöspäin, ja kiinnittää huomiota oppijaan yksilönä. Tämän tyyppinen tarkastelu auttaisi luomaan korkeakoulutukseen rakenteita, jotka kannustavat sekä tutkintoraameissa pysymiseen että syvälliseen oppimiseen. Intoa ja kiinnostusta kouluttautumiseen tulisi vaalia itseisarvona, joka on yhteiskuntamme toiminnalle ja kehitykselle ehdottoman välttämätöntä.

Toteutuessaan päätös opintotuen leikkaamisesta toisesta korkeakoulututkinnosta vahingoittaisi merkittävästi opiskelijan mahdollisuutta kehittää ja toteuttaa monipuolista osaamistaan.

Helsingissä 12.3.2015

Sofi Perikangas, hallituksen puheenjohtaja (TOKYO ry)
Sonja Donner, hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka (TOKYO ry)
Rasmus Förster, hallituksen puheenjohtaja (Kooma ry)

Lisätietoja:
Sofi Perikangas, [email protected]