What’s going on ARTS-kooste

What’s Going on ARTS-tapahtuma järjestettiin keskiviikkona 3. päivä ravintola Kipsarissa. Tapahtumassa keskusteltiin käytännön muutoksista Arabian kampuksella, Väre-rakennuksesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Dekaani Anna Valtonen, opintopsykologi Mikko Inkinen, harjoitusmestari Janne Hirvonen ja One Campus-projectin johtaja Sari Dhima osallistuivat tapahtumaan vierailevina puhujina. Dekaani Anna Valtonen avasi tapahtuman ja puheessaan hän painotti korkeakoulumme työskentelyilmapiirin tärkeyttä.

Opintopsykologi Mikko Inkinen avasi All Well-kyselyn tuloksia ja puhui opiskelijoiden hyvinvoinnista korkeakouluympäristössämme. All Well-kyselyn mukaan opiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä tilanteeseensa opiskeluympäristössä ja -yhteisössä, mutta useat opiskelijat kokevat silti uupumusta eri syistä. Inkinen pyysi osallistujia keskustelemaan aiheesta pöydittäin ja esille nousi ajatuksia ja parannusehdotuksia. Yksi tärkeä parannusehdotus mitä keskusteluissa heräsi oli, että opetushenkilökunnan olisi syytä hillitä puheissaan viimehetken kiireeseen ja all-nightereihin kannustamista.

Metallipajan harjoitusmestari Janne Hirvonen kertoi, mitä muutoksia liikkumiseen ja studiokäytäntöihin tulee voimaan seuraavana lukuvuotena Arabian kampuksella. Merkittäviä muutoksia ovat mm. Metropolian kulttuuriopiskelijoiden opetuspisteen siirtyminen Arabian kampukselle ja osittainen studioiden yhteiskäyttö Metropolian opiskelijoiden kanssa. Myös kulkeminen on muuttunut kerrosten välillä Arabian kampuksella.

Kooste Janne Hirvosen presentaatiosta:

One Campus-projektin johtaja Sari Dhima kertoi valmistuvan Väre-rakennuksen ominaisuuksista. Väreeseen on tulossa eri moduuleista koostuvia kerroksia. Moduuleihin on sijoitettu luokkahuoneita sekä runsaasti vapaita tiimihuoneita. Studiotilat löytyvät 0-kerroksesta. Osan tiloista jaamme BIZ:n kanssa. Väreen luokkatilojen kokoonpanosta on nyt kolme eri ehdotusta, joita voi kommentoida tämän artikkelin alla.

Lisätietoja One Campus-projektista löydät TÄÄLTÄ

Kooste Sari Dhiman presentaatiosta:

Kuvia valmistuvasta Väre-rakennuksesta:

Kommentit pois päältä artikkelissa What’s going on ARTS-kooste