WHAT’S GOING ON ARTS: TUTKINNONUUDISTUS

Blueberry-Vanilla02squareMaaliskuussa TOKYOn hallitus ja dekaani Helena Hyvönen järjestivät What’s going on ARTS – keskustelutilaisuuden koulumme ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus oli jymymenestys (kaikki sämpylät syötiin), mutta tietenkään aivan kaikki koulumme opiskelijat eivät ehtineet mukaan. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen! Mikäli et itse päässyt paikalle tai jokin asia jäi vaivaamaan mieltäsi, saat nyt selvyyden kaikkeen lukaisemalla nämä (parannellut) muistiinpanot tilaisuudessa käsitellyistä asioista. Asiaa oli hirmuisen paljon, joten teksti on jaettu aihepiireittäin kolmeen osaan; tutkinnonuudistus, uusi kampus sekä sisäilma-asiat. Julkaisemme nämä erillisinä uutisina.

Pahoittelut viivästyksestä, hiljaa hyvä tulee ja niin pois päin.

Sydämellisin terveisin, puheenjohtajanne Lurppa Haggren

KAS TÄSSÄ, ENSIKSI TUTKINNONUUDISTUKSESTA:

(Voit ladata itsellesi tutkinnonuudistusta koskeneen esityksen kalvot täältä.)

Tiivistelmä sinulle, joka et jaksa lukea pitkiä tekstejä:

– Tutkinnonuudistustyö aloitettiin jo 2011, pian on valmista. 31.7.2014 vanhat ohjelmat lakkautetaan, uudet alkavat 1.8.2014
– Nykyisille opiskelijoille siirtyminen uuteen tutkintoon on vapaaehtoista siirtymäajan verran. Kandien siirtymäaika päättyy 31.10.2016, maisterien 31.10.2015. Siirtymäajan jälkeen kaikki siirretään uusiin tutkintoihin.
– Vanhoja kursseja järjestetään ensi syksynä vain murto-osa nykyisestä, suurin osa vanhoista kursseista korvautuu uusilla
– Jatkossa kanditutkintoon kuuluu sivuaine, joita löytyy ARTSistakin monen monta. Myös maisteriopintoihin tarkoitettuja sivuainekokonaisuuksia on tarjolla.
– Kevään aikana kaikki koulun opiskelijat kutsutaan henkilökohtaiseen tai ryhmässä toteutettavaan HOPS-tapaamiseen, jossa tämä kaikki käydään vielä tarkemmin läpi.

JA TÄSSÄ TARKEMPAA TIETOA:

 Tutkinnonuudistuksen taustalla on ajatus siitä, että opintojemme rakenteita ja sisältöjä pitäisi vähän päivittää. Tutkinnonuudistus käynnistettiin vuonna 2011 ja tällä hetkellä aletaan olla aivan loppusuoralla. Vanhat ohjelmat lakkautetaan 31.7.2014 (tuon jälkeen niihin ei enää oteta uusia opiskelijoita) ja uudet tutkinnot astuvat voimaan 1.8.2014 (tuon jälkeen ohjelmissa voi aloittaa opintonsa).

Tutkinnonuudistuksen jälkeen ARTSissa voi opiskella joko tieteen (Arkkitehtuurin laitos) tai taiteen (muut) kandidaatiksi. Nykyiset taiteen alojen kandien koulutusohjelmat ovat siis tulevaisuudessa yhden ohjelman eri pääaineita. Käytännön tasolla tämä ei kuitenkaan paljoa vaikuta, eri pääaineisiin on edelleen eri valintakokeet jne. Maisteriohjelmia on uudessakin tutkintorakenteessa useita.

Siirtyminen uuteen tutkintoon

Syksyllä 2014 aloittavat opiskelijat opiskelevat kaikki uusissa tutkinnoissa, mutta nykyisille opiskelijoille siirtyminen uuteen tutkintoon on siirtymäajan aikana vapaaehtoista. Siirtymäajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin koulussamme on mahdollista opiskella sekä vanhan että uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Kandidaattiopiskelijoiden siirtymäaika päättyy 31.10.2016 ja maisteriohjelmissa opiskelevien 31.10.2015. Siirtymäajan päättymisen jälkeen kaikki opiskelijat siirretään uuteen tutkintoon.

Siirtyminen uuteen tutkintoon siirtymäkauden aikana hoidetaan hakemalla siirtoa itse. Tästä saat lisätietoa kevään sekä HOPS-tapaamisessasi että omalta tutor-opettajaltasi.

Mikäli haluat saada kandin paperit vanhasta ohjelmasta, tulee opinnäytteen olla palautettu 31.8.2016, muiden suoritusten tulee olla kirjattu ja tutkintotodistuspyyntö jätetty 30.9.2016 mennessä. Maisterin opinnäytteen/ diplomityön tulee olla jätetty 31.8.2015, muiden suoritusten kirjaaminen ja tutkintotodistuspyynnön jättäminen hoidettu 30.9.2015 mennessä. Aikataulun voi ladata tästä artikkelista.

Lista vanhoista koulutusohjelmista ja niitä korvaavista ohjelmista löytyy täältä. Mikäli haluat tietää tarkemmin uusien tutkintojen sisällöistä, pääset tarkastelemaan opinto-opasta 2014-2015 täältä.

Keskustelimme myös siirtymäkauden loppumispäivän valitsemisesta. Varadekaani Ossi Naukkarinen kertoi, että siirtymäkauden päättyminen on ajoitettu lokakuulle käytännön syistä: syksyn puolivälissä siirtymisten vaatima paperityö ja opiskelijoiden ohjeistus ehditään hoitaa paremmin ja joustavammin kuin lukukauden alussa tai lopussa, jotka ovat muutenkin kiireisiä.

Kurssien korvaavuus

Vaikka jatkaisit opintojasi vanhassa tutkinnossa, sinulla ei välttämättä ole mahdollisuutta ottaa vanhoja kursseja – kaikkia kursseja ei järjestetä ns. tuplana. Tällaisessa tilanteessa vanhaa tutkintoa opiskeleva valitsee uuden tutkinnon mukaisen kurssin, joka on merkitty vanhan kurssin korvaajaksi. Kurssisuoritus kuitenkin merkitään opintorekisteriin vanhan kurssin nimiin. Kaikista korvaavuuksista ei ole vielä tehty päätöstä, mutta ehkäpä päätöksenteon jälkeen näistä ilmestyy tarkempaa tietoa koulun nettisivuille.

Sivuaineet

Uuteen kandidaattiohjelman rakenteeseen kuuluu 15-25 opintopisteen laajuinen sivuaine. Sivuaineen  voi sisällyttää opintoihinsa myös vanhaa tutkintorakennetta noudattava opiskelija. Osan sivuaineista kuuluu maisterin tutkintoon. Tarkempaa tietoa sivuaineista löytyy Intosta. Huhtikuun aikana tarkempaa tietoa ARTSin järjestämistä sivuaineista julkaistaan verkko-opinto-oppaassa. Sivuaineet on listattu järjestävän laitoksen mukaan, mutta niitä voi valita minkä tahansa laitoksen opiskelija. ARTSin tarjonnan lisäksi sivuaineen voi suorittaa jostakin toisesta Aallon koulusta, JOO-opintoina toisesta yliopistosta tai vaihto-opintoina.

Henkilökohtainen opintojen ohjaus

Opiskelijat ovat antaneet palautetta opintojen ohjauksen puutteesta tai heikkoudesta, joten tätä on nyt pyritty parantamaan huomattavasti. Opintojen ohjauksen tärkeys korostuu entisestään, kun opiskelijat joutuvat pohtimaan uuteen tutkintoon ja kurssikorvaavuuksiin liittyviä asioita. Opintoja ohjaavalle opetushenkilökunnalle on kevään aikana järjestetty tutkinnonuudistukseen liittyviä HOPS-koulutuksia.

Opiskelijoille lähetetään (osalle on jo lähetetty) maalis-huhtikuun aikana kirje tutkinnonuudistuksesta ja tämän kevään HOPS-prosessista, ja koulutusohjelmat kutsuvat opiskelijansa HOPS-tapaamisiin huhti-toukokuun aikana. Koulutusohjelmasta riippuen tapaamiset ovat joko henkilökohtaisia tai ryhmätapaamisia, ryhmätapaamisten jälkeen opiskelijalla voi varata ajan myös henkilökohtaiseen tapaamiseen. Keskusteltuasi opinto-ohjaajasi kanssa voit päättää haluatko siirtyä uuteen tutkintoon.

Ensi syksystä alkaen henkilökohtaista opintojen ohjausta järjestetään säännöllisesti vähintään vuosittain. Opiskelija voi tietenkin pyytää ohjausta myös useammin, mikäli se on tarpeen. Opintojen suunnittelun helpottamiseksi on teetetty myös HOPS-lomake, jonka opiskelija täyttää opintojaan suunnitellessaan. Kuulemma jotkut opiskelijat olivat aiemminkin saaneet HOPS-lomakkeen, mutta uuteen kuuluu sitten myös sellainen ominaisuus, että tiedät mitä sillä tehdään ja kelle sen palautat. Joidenkin kokemusten mukaan näissä asioissa oli aiemmin hankaluuksia.

TILAISUUDESSA ESIIN NOUSSEITA KYSYMYKSIÄ VASTAUKSINEEN

K: Olen aloittanut opintoni tietyssä koulutusohjelmassa, ja uudessa tutkintorakenteessa sen nimistä ei enää ole. Voiko siirtymäajan jälkeen vielä saada paperit vanhasta ohjelmasta?

V: Valitettavasti ei. Siirtymäajan loppumisen jälkeen kaikki opiskelijat siirtyvät uuteen tutkintoon ja valmistuvien tutkinnot kirjataan sen mukaan, vanhoista koulutusohjelmista ei voi enää valmistua.

K: Siirtymäaika on hyvin lyhyt, miksei meillä ole enempää aikaa valmistua vanhoista tutkinnoista?

V: Siirtymäajan aikana koulun on järjestettävä mahdollisuus opiskella sekä uutta että vanhaa tutkintoa. Suurimmaksi osaksi järjestetään uusia kursseja, jotka kirjataan korvaavina opintoina vanhoihin tutkintoihin, mutta jonkin verran järjestetään myös vanhoja kursseja. Koululla ei valitettavasti ole resursseja toteuttaa tätä useita vuosia.

K: Onko olemassa mitään sääntöjä siitä, mistä saan ottaa sivuaineen ja mistä en?

V: Sivuainetta järjestävän laitoksen on hyväksyttävä opiskelija sivuaineeseen. Sivuaineissa on rajattu määrä paikkoja, joten välttämättä kaikkia halukkaita ei voida ottaa kyseiseen sivuaineeseen. Lisätietoja löytyy sivuaineiden opinto-oppaasta ja täältä.

K: Voiko uuteen tutkintoon siirtyä milloin tahansa siirtymäajan aikana, vai pitääkö se tehdä tietyssä vaiheessa lukuvuotta?

V: Tähän ei ole tehty yhteisiä säädöksiä, sillä se riippuu kurssitarjonnasta ja siitä, missä vaiheessa opintojaan opiskelija on. Tarkempaa informaatiota kannattaa kysyä omalta tutoropettajalta ja koulutusohjelmasta.

K: Miten varmistetaan, että ottamani sivuaineen opinnot eivät mene päällekkäin pääaineeni tärkeiden kurssien kanssa? Onko tämän välttämiseksi olemassa jokin systeemi?

V: Valitettavasti ei vielä. Tämä on koululle aikamoinen haaste, ARTSissa tulee olemaan enemmän sivuaineita kuin muissa kouluissa eli meillä tulee olemaan myös enemmän vaikeuksia aikataulujen kanssa. Vielä ei ole olemassa rakennetta, jolla tämä ongelma ratkaistaan.

Kommentit pois päältä artikkelissa WHAT’S GOING ON ARTS: TUTKINNONUUDISTUS