Hae opiskelijaedustajaksi työryhmiin

 

TOKYO & AK etsivät opiskelijaedustajia tutkintosääntö & opinnäyteohje -työryhmiin! Ilmianna asap itsesi ja kiinnostuksesi: tokyo(a)tokyo.fi. Haku työryhmiin loppuu 30.11.2013.

Työryhmäkuvaukset:uusi edustaja

 • 1. Tutkintosääntö 2014
  Tutkinnonuudistus muuttaa tutkintojen rakennetta ja korostaa HOPS:n merkitystä, joten uusi tutkintosääntö valmistellaan näistä lähtökohdista.
  Nykyisin voimassa oleviin tutkintosääntöihin voi tutustua Intossa.
 • Ryhmä kokoontuu arviolta kolme kertaa lokakuun 2013 ja tammikuun 2014 välillä.
 • 2. Opinnäyteohje 2014
  Työryhmässä laaditaan opinnäyteohje uudelle 30 op:n laajuiselle opinnäytteelle ja työryhmä käsittelee myös opinnäytteiden arvosteluperusteita. Työryhmä kokoontuu noin 6-8 kertaa ajalla lokakuu 2013 – helmikuu 2014.
  Tutkinnonuudistus ja opintojen sujuvoittaminen ovat opinnäyteohjeen uudistamistyön lähtökohtia. Tällä hetkellä ovat voimassa taideteollisen alan opinnäyteohjeet (lisäksi koulutusohjelmakohtaisia ohjeita) ja arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ohjeistukset.
  Työskentelyn pohjaksi kannattaa tutustua nykyisiin ohjeistuksiin, jotka nekin löytyvät Into-sivuilta.

Työskentely etenee kummassakin työryhmässä valmisteltua materiaalia kriittisesti arvioiden. Tarkoitus on käyttää kokoukset tarkentaviin kysymyksiin ja ideointiin – kokousten väliajoilla valmistelua viedään eteenpäin OOPissa. Edustajilta odotetaan sitoutumista, valmistelun materiaalin kriittistä arviointia ja aktiivista osallistumista kokouksiin.

Kommentit pois päältä artikkelissa Hae opiskelijaedustajaksi työryhmiin