Halloped haut!

Hallopedien, hallinnon opiskelijaedustajien haku vuodelle 2016 on käynnissä ja päättyy 6.12.2015. Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.Hallopedien tehtävä on tuoda opiskelijoiden ääntä yliopiston toimielimiin. Yliopistolain mukaan yliopistoissa päätetään asioista kolmikannan (professorit – henkilökunta – opiskelijat) mukaan. Hallopedit vaikuttavatkin juuri siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossamme tulevaisuudessa on. Tärkeätä hommaa siis! Hallinnon opiskelijaedustajat osallistuvat täysivaltaisena jäsenenä kyseisen toimielimen työskentelyyn. Aikaa edustustehtävä vie arviolta 5-10 tuntia kuukaudessa, missä aika kuluu kokouksiin valmistautumiseen, eri henkilöiden kanssa keskustelemiseen ennen kokouksia ja itse kokouksiin. Hallopedit valitaan ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Valituille järjestetään korkeakoulukohtaiset koulutukset tammikuussa 2015. ARTSilaisille edustettavia paikkoja ovat: ARTS Laaturyhmä Tutkintolautakunta Ravintolalautakunta Kielikeskuksen johtoryhmä Opintotukilautakunta Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä Aalto-yliopiston akateeminen komitea (AAK) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea (TSAK) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä