Mediakeskus Lumeen sisäilmatutkimuksien tulokset julki

Keskiviikkona 11.5. järjestettiin tiedotustilaisuus Mediakeskus Lumeen sisäilmatutkimuksista. TOKYOn ja ETL:n edunvalvontaporukkaa oli paikalla kuuntelemassa, mitä paikan päällä oikein tapahtui.

Lumeen tiloja on kevään 2016 aikana tutkittu kolmivaiheisella tutkimuksella ilmeisesti hyvinkin perustellisesti, ja tilanteeseen on suhtauduttu asiaan kuuluvalla vakavuudella. Mitään poikkeavia arvoja ei löytynyt sisäilmasta, laskeutuneesta pölystä, ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilta, lattiapäällysteiden alta eikä seinien sisältä tutkittujen mikrobien eikä orgaanisten yhdisteiden osalta.

Tutkimuksissa huomattiin kuitenkin koulun rakenteita tutkittaessa ongelmia mm. ilmanvaihtosysteemissä ja koulun paineistuksessa.

Tutkijat ehdottivat seuraavanlaisia poissulkevia toimenpiteitä Lumeen sisäilmatilanteen parantamiseksi:

– Ilmanvaihtosysteemi ei kaikissa tiloissa toimi (etenkään talvella), joten se pitää korjata. Joissain kohdissa koulua on ilmavuotoja eristetiloissa, jotka saattavat olla osasyy ongelmiin.

– ARTSin puutyösali huomattiin ylipaineiseksi ympäristöönsä nähden, kun taas ongelmallisiksi koetuissa tiloissa on selvästi alipaine: tämä aiheuttanee rakenteiden läpi kulkevan ilmavirtauksen, joka saattaa olla itse ongelman ydin.
– Kellaritiloissa on havaittu kosteutta, joka on jäänyt tiiviin pinnoitteen alle. Ilmatiet kellariin tulisi

tutkijoiden mukaan tukkia, jotta kosteus ei pääse leviämään.
– Aänimaassa suoritetaan koeluontoinen toimenpide, jossa akustiset eristeet vaihdetaan

myrkyttömämpiin kuin eristevilla ja kokeillaan, onko tällä vaikutusta ilmanlaatuun.
– Lumeen joitakin käytänteitä tulisi muuttaa: likaisten pajatilojen ovet tulisi pitää aina suljettuina, ja studiokäytävän pääty olisi hyvä osastoida muista tiloista. Varastointi tulisi myös järjestää eri tavalla. – Tutkimuksia pitäisi jatkaa kattorakenteiden osalta, sillä niitä ei näissä tutkimuksissa ehdittu tutkia

tarpeeksi.

Lumeen omistavan firman Varman edustajan mukaan ”kaikki ehdotetut toimenpiteet tullaan toteuttamaan.” Koulun tiedotteen mukaan ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen suunnittelu on jo aloitettu. Emme vielä tiedä, millä aikataululla alkaa oikeasti tapahtua, mutta jäämme odottelemaan koulun puolelta tarkempaa tietoa korjauksien toteuttamisesta.

Tilaisuudessa esitelty materiaali on katsottavissa Aalto Insidessa

https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=41934645

Kommentit pois päältä artikkelissa Mediakeskus Lumeen sisäilmatutkimuksien tulokset julki