TOKYO kysyi ja te vastasitte: Tutkinnonuudistus

Muun toimintansa lomassa TOKYOn hallitus tehtaili vuoden 2014 aikana useamman kyselyn, joiden vastaukset tuomme julki nyt. Kuten otsikosta saattaa päätellä, tämä teksti käsittelee TOKYOn syksyllällä 2014 teettämän kampuskyselyn vastauksia. Uutta kampusta koskevat kyselytulokset löydät täältä ja vaihto-opiskelua taas täältä.

fish-in-the-sea-funny

Heipparallaa ja hölölölööö

Teimme TOKYOn nyt jo eläköityneen hallituksen voimin marraskuussa kyselyn opiskelijoille tutkinnonuudistusasioista. Vastanneiden kesken arvottiin yhdelle onnekkaalle sadan euron lahjakortti Aalto ARTS Booksiin, kiitos kaikille osallistuneille :———)

Vastauksia tuli mukavasti (43kpl) ja niistä näkyy, että tutkinnonuudistus herättää edelleen paljon ajatuksia ja hämmennystä. Vastanneet edustivat kaikkia ARTSin laitoksia ja 20 eri koulutusohjelmaa. Tässä koottuja vastauksia, kommentteja ja infoa sekä linkkejä, joista löytyy lisätietoa tutkinnonuudistukseen liittyen!

Sydämellisin terveisin, Olli-Pekka Peltomäki, koulutuspolitiikka, TOKYOn hallitus 2014

Vastanneet olivat aloittaneet opiskelunsa 2007-2014 ja 65% heistä opiskeli kandiohjelmassa, 35% maisteriohjelmassa. Uuden tutkintorakenteen mukaan meneviä on hitusen enemmän kuin vanhan (19vs18), vaikka vain 7 vastanneista oli aloittanut syksyllä 2014. Moni vanhempikin opiskelija on siis siirtynyt uuteen tutkintoon. Kuusi vastanneista ei vielä marraskuussa tiennyt, minkä tutkintorakenteen mukaan opintojaan suorittaa.

”Ei! Tutkintorakenteen muutoksesta olisi pitänyt ilmoittaa jo koulutukseen hakiessamme. Otin vastaan tekstiilitaiteen koulutusohjelman opiskelupaikan jossa minulle luvattiin neljän vuoden opinto-oikeus. Minua on kusetettu koska oikeasti opinto-oikeus päättyy jo ensi syksynä koulutusohjelman mukana”
– Tekstiilitaiteen maisteriopiskelija, vastauksena kysymykseen siitä, oliko yleinen etukäteisinfo tutkinnonuudistuksesta mielestäsi riittävää ja helposti saatavilla.

KUVA1

Kokemukset tutkinnonuudistuksen etukäteisinfosta olivat vaihtelevia. Koululta tuli kirje jokaiselle opiskelijalle lopputalvesta 2014, ja hajanaista infoa oli tuolloin luettavissa intosta ja insidestä (tiesitkö, että pääset kirjautumaan insideen Aalto-tunnareilla? Joskus henkilökunta tuntuu unohtavan, että opiskelijoiden virallinen viestintäkanava on into, ja info jää pelkästään insideen…). Opiskelijoille lähetettyä kirjettä ja muuta viestintää sanottiin kuitenkin kapulakieliseksi. Noin 2/3 vanhoista (ennen syksyä 2014 aloittaneista) opiskelijoista oli käynyt oman laitoksen ja OOPin yhteistyössä järjestämässä infotilaisuudessa. Näitä eräänlaisia ryhmä-HOPSeja sekä kiitettiin että haukuttiin. Hyvin yksinkertaistettua infoa olisi siis kaivattu ja selvästi aiemmin: erityisesti siirtymäajat selvisivät monelle harmillisen myöhään. Siirtymäaika loppuu kandiopiskelijoilla 31.10.2016 ja maistereilla 31.10.2015. Lisää tietoa täältä, katso erityisesti kuva, jossa kaikki päivämäärät.

”Olisi jo aika ilmoittaa voiko gradun jättää vielä kesälomien 2015 jälkeen vai ei!!!!”
– Tekstiilitaiteen maisteriopiskelija (HUOMULI! Voi, Inton mukaan gradu pitää jättää viimeistään 31.8.2015.)

Joissain kommenteissa kerrottiin henkilökunnan kehottaneen opiskelijoita siirtymään uuteen tutkintoon ilman sen kummempia perusteluja. Useissa vastauksissa mainitaan henkilökunnan olleen itsekin vähän hukassa. Tämä varmaan siksi, että käytännön prosessi oli vielä aika pahasti kesken.

”Info oli selkeää niiltä osin kun sitä oli, osittain tuntui siltä, että henkilökunta oli yhtä pihalla kuin osallistujatkin.”
– Kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija

KUVA2

Noin 2/3:lle vanhoista opiskelijoista ei oltu automaattisesti tarjottu henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin päivittämistä tutkinnonuudistuksen vuoksi. Helmikuussa 2014, kun HOPSaus oli suunnitteilla, mietittiin, saadaanko kaikki opiskelijat HOPSiin. Tiukka aikataulu johti useimmissa koulutusohjelmissa ryhmä-HOPSaukseen. Suunnilleen 1/3 opiskelijoista oli kuitenkin henkilökohtaisessa ohjauksessa käynyt ja valtaosa heistä koki sen myös hyödylliseksi.

Puolet kaikista vastanneista tiesi valmistuvansa uudesta tutkinnosta ja yksi neljännes vanhasta. Jäljelle jäävä neljännes ei tiennyt, kummasta tutkinnosta aikoi valmistua. Silti valtaosa, eli 77%, koki, ettei tutkinnonuudistus ole vaikuttanut heidän opiskelujensa etenemiseen, mikä voi sinänsä olla myönteinen juttu.

Kun kysyimme opiskelijoilta, kuinka moni aikoo siirtyä vanhasta uuteen kesken opintojensa, vastaukset menivät lähes tasan: kolmannes ei aio, kolmannes aikoo ja kolmannes ei vielä tiedä. Vain kolmannes vastaajista koki, että tutkinnonuudistuksen siirtymäaika vaikuttaa omaan opiskeluun. Jos haluat vaihtaa uuteen tutkintoon, juttele asiasta opintokoordinaattorin tai tutoropettajan kanssa ennen päätöstä. Hakemus tehdään itse ja vanhaan tutkintoon ei voi enää palata takaisin.

KUVA3

Vanhassa tutkintorakenteessa pysymiseen mainittiin tärkeimmäksi syyksi se, ettei tarvitse stressailla järjestelyistä. Myös muutos gradun opintopisteissä vaikutti opiskelijoiden ratkaisuihin: uusissa maisteritutkinnoissa gradun laajuus on 30op entisen 40op sijaan. Useammassa vastauksessa syyksi mainittiin myös tutkinnon nimikkeen muuttuminen: uusi nimi ei vastaisi todellisia opintoja, joten täytyy keretä valmistua vanhasta. Uuteen tutkintorakenteeseen vanhasta siirtyvät mainitsivat syyksi aikataulun ja oman koulutusohjelman suosituksen. Lista uusista ja vanhoista tutkinnoista löytyy täältä.

Avoin kysymyksemme sivuaineista keräsi toisistaan hyvin poikkeavia mielipiteitä. Ytimekkäästi: ”Hyvä asia!”, ” Katastrofi. –” ja ”MITKÄ SIVUAINEOPINNOT?!”. Osa vastanneista ei tiennyt lainkaan, miten sivuaineopinnot tulevat muuttumaan. Uudessa tutkinnossa sivuaine on opiskelijalle pakollinen ja sen laajuus on 15-25op. Sivuaineet ja niiden sisällöt löytyvät täältä ja lisää tietoa täältä. Huomioi, että voit opiskella sivuaineen missä tahansa Aallon korkeakoulusta, ei pelkästään ARTSissa.

Kritiikkiä annettiin sivuaineen sovittamisesta pääaineen kurssien kanssa uudessa tutkinnossa:

”Helvetillinen sotku. Lukujärjestykseen sovittaminen todella vaikeaa. Ilmeisesti tätä ei ole koordinoitu juurikaan, joten herääkin kysymys, miksi uudistaa, jos ei voida ensin miettiä asioita valmiiksi?”
– Arkkitehtuurin kandiopiskelija

Kannattaa jutella opintokoordinaattorin tai tutoropettajan kanssa sivuaineesta ennen sen aloittamista, tässä on pientä alkukankeutta havaittavissa.

Kurssikorvaavuudet eivät koskeneet noin puolen vastanneista opintoja. Neljännes mainitsi, että kurssikorvaavuudet eivät tuota ongelmia ja toinen neljännes vastasi, että niiden kanssa ei ole kaikki hyvin. Infoa kurssikorvaavuuksista laitoksittain löytyy kirjoittamalla Inton hakukenttään ”kurssikorvaavuudet” + oma laitos/koulutusohjelma, mutta omiin opintoihin liittyen niistä kannattaa nyhtää tietoa ennen kaikkea omalta opintokoordinaattorilta tai tutoropettajalta.

KUVA4

Suurin osa opiskelijoista ei osannut vielä sanoa, onko tutkinnonuudistus vienyt omaa koulutusohjelmaa parempaan suuntaan. Uusia tutkintoja sekä kehuttiin että haukuttiin, mutta yhtenäinen ajatus opiskelijoiden keskuudessa tuntuu olevan, että tutkinnonuudistus on tullut liian nopeasti ja moni asia on edelleen epäselvä.

”Toivon, että asiat selkeytyvät vähitellen ja meille uusillekin järjestettäisiin kunnon HOPS ja sivuaineisiin tutustumista.”
– Muotoilun kandiopiskelija

PS: Tutkinnonuudistus oli aiheena myös joulukuussa järjestetyssä Whats going on ARTS -keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuuden livebloggauskoosteen voit lukea täältä.

Kommentit pois päältä artikkelissa TOKYO kysyi ja te vastasitte: Tutkinnonuudistus