TOKYO kysyi ja te vastasitte: Vaihto-opiskelu

Muun toimintansa lomassa TOKYOn hallitus tehtaili vuoden 2014 aikana useamman kyselyn, joiden vastaukset tuomme julki nyt. Kuten otsikosta saattaa päätellä, tämä teksti käsittelee TOKYOn keväällä 2014 teettämän vaihto-opiskelukyselyn vastauksia. Tutkinnonuudistusta koskevat kyselytulokset löydät täältä ja artsilaisten näkemykset uudesta kampuksestamme taas täältä.

Funny-Fish-15

Loppukeväästä 2014 TOKYOn hallitus selvitti artsilaisten kokemuksia vaihto-opiskelusta. Hallituksen korviin oli aiemmin kantautunut palautetta, jonka mukaan jotkut opiskelijoistamme olivat kohdanneet mutkia matkan varrella, näinpä kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kokonaiskuvaa artsilaisten vaihtoon lähdön sujumisesta. Vastaukset teille kaikille luettaviksi koosti hallituksen puheenjohtaja 2014, sydänten Lurppa Haggren.

Kyselyyn vastanneiden määrä ei ollut päätä huimaava, mutta kiitämme lämpimästi kaikkia 18 ihmistä, jotka käyttivät kallisarvoista aikaansa tähän! Vastaajia oli Elokuvataiteen ja lavastustaiteen, Median, Muotoilun ja Taiteen laitoksilta. Jo näiden vastausten perusteella saimme nostettua esiin rutkasti huomioita, joiden pohjalta asiaa lähdettiin pähkäilemään eteenpäin ARTSin Kansainvälisten asioiden yksikön henkilökunnan kanssa. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista oli kokemuksia vaihtoon lähdön prosessin takkuamisesta. Syksyn aikana paneuduimme näihin samaisiin ongelmiin henkilökunnan jäsenten kanssa.

Selvästi suurimman ongelman oli tuottanut Aallon käytössä oleva sähköinen järjestelmä, joka on aikanaan otettu käyttöön turhan keskeneräisenä – eikä se vieläkään taivu aivan saumattomaan yhteistyöhön. Järjestelmän käyttö vaatii valitettavan paljon aikaa vievää manuaalista tiedonsiirtoa ja muutamaan otteeseen se on väliaikaisesti kieltäytynyt toimimasta laisinkaan. Myöskään opiskelijoiden käyttäjäkokemukset eivät olleet yltiöpäisen positiivisia. Järjestelmää kuitenkin pyritään kehittämään jatkuvasti, joten eläkäämme toivossa!

Myös tiedonkulku koettiin ongelmallisena. Haluttua tietoa ei vastaustulosten mukaan ollut aina saatavilla ja muutamassa tapauksessa opiskelijat olivat saaneet jopa virheellistä informaatiota. Kv-henkilökunta kehottaakin opiskelijoita ottamaan empimättä yhteyttä, mikäli mikään tuntuu epäselvältä: kasvokkain jutustellessa väärinymmärrysten määrä on huomattavasti pienempi kuin yksin Inton ihmemaassa seikkaillessa. Suosittelemme myös mainitsemaan kaikista vastaan tulevista probleemista henkilökunnan jäsenille – heidän tavoitteensa on auttaa vaihtoon hakijoita parhaalla mahdollisella tavalla ja opiskelijoiden palautteen avulla hommia on mahdollista kehittää aina parempaan suuntaan!

TOKYOn kyselyssä annettu palaute on huomioitu myös viime vuoden aikana tehdyssä palveluiden kehittämisprosessissa. Prosessin lopputulemana kaikkien koulun palveluiden nimet ja kokoonpanot on myllätty uusiksi, ja koulun puolelta pitäisi helmikuun alkupuolella tulla havainnollistavaa informaatiota siitä, kehen jatkossa otat yhteyttä missäkin tilanteessa. STAY TUNED SIIS.

PS: Mikäli vaihtoon lähtö kiinnostaa, ensi-askeleet oikeaan suuntaan löydät Intosta.
Mikäli sinulla on kommentteja vaihto-opiskeluun liittyen, ota toki yhteyttä joko TOKYOn hallituksessa tällä hetkellä kansainvälisyyteen liittyviä asioita hoitaviin Lauriin ja Janiin tai ARTSin kv-henkilökuntaan!