TOKYO kysyi ja te vastasitte: Uusi kampus

Muun toimintansa lomassa TOKYOn hallitus tehtaili vuoden 2014 aikana useamman kyselyn, joiden vastaukset tuomme julki nyt. Kuten otsikosta saattaa päätellä, tämä teksti käsittelee TOKYOn keväällä 2014 teettämän kampuskyselyn vastauksia. Tutkinnonuudistusta koskevat kyselytulokset löydät täältä ja vaihto-opiskelua taas täältä.

Male purple anthias, Pseudanthias tuka, Philippines, Pacific Ocean

Kampuskysely havainnollisti opiskelijoiden mielikuvaa kampuksesta, jossa he haluaisivat opiskella. Kyselyyn vastasi 44 ARTSin opiskelijaa. Kyselyn koosti 1 osallistuja, joka tunnetaan myös TOKYOn 2014 hallituksen koulutuspolitiikkavastaava Iiro Immosena.

Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä hahmoteltiin ideaalisia opiskelutiloja.

 • ► Reilu kolmannes mainitsi kaipaavansa tiloja sekä itsenäiseen- että ryhmätyöskentelyyn.
  ► Koettiin, että jotkin tilat olisi hyvä rauhoittaa hiljaiselle työskentelylle, kun taas osassa tilassa tulisi voida keskustella ja työskennellä pelkäämättä häiritsevänsä toisia.
  ► Pienille projektityöskentelytiloille, joissa voisi huoletta keskustella ja kokoustaa pienryhmittäin, olisi myös tarvetta.
  ► Moni, varsinkin muotoilun ja kuvataidekasvatuksen opiskelija, koki oman työpöydän ja säilytyslokeron erittäin tärkeäksi. Lisäksi hylly- ja lavatilan kokivat tärkeäksi eritoten lasi-, keramiikka- sekä muotoiluopiskelijat.
  ► Vuosikurssikohtaisia luokkatiloja haluttaisiin enemmän, tiloihin voisi jättää huoletta omat työskentelytarvikkeet taukojen ajaksi ja näin ollen aikaa ei kuluisi tavaroiden etsimiseen.
  ► Valoisat ja avarat tilaratkaisut olivat yli kolmannekselle vastanneista merkittävä tarve. Suurten ikkunoiden mahdollistama luonnonvalo ja avaruus on kaivattua ihan perustellusti kun vaeltaa hämärillä Arabian kampuksen käytävillä. Luonnonvaloa valokuvastudioon kaipasi lähes jokainen valokuvataiteen opiskelija.
  ► Kuudesosa vastaajista olisi valmis käyttämään tehokkaammin kampuksen resursseja ja neliöitä, jos ympärivuorokautinen pääsy työskentelytiloihin sallittaisiin kaikille koulun opiskelijoille.

Seuraavaksi kyselyyn vastanneet kertoivat toiveitaan koskien koulun muita tiloja

 • ► Toiveita koulun yleisistä tiloista kartoittaessa lähes puolet vastanneista nostivat esille opiskelijoiden yhteisten keittiö- ja sosiaalitilojen tarpeen.
  ► Yhteistiloihin kaivattaisiin enempi sohvia, viherkasveja sekä rauhoittumishuone, jossa voi halutessaan ottaa päiväunet.
  ► Galleriatilat nousivat esiin myös monessa vastauksessa. Kurssityöt haluttaisiin galleriatiloihin, sille ne nostaisivat töiden arvostusta ja motivaatiota panostaa niihin enemmän.
  ► Osa toivoi enemmän tiloja ainejärjestöjen käytettäväksi. Näissä tiloissa opiskelijaryhmät saisivat oman rauhan opiskelulle todella tärkeän lisän antavaan ja opiskelijayhteisöä omalta osaltaan rakentavaan järjestötyöhön.
  ► Tyhjillään olevia tiloja haluttaisiin pyhittää myös muuhun opiskeluja tukevaan kerho- ja käsityötoimintaan, opiskelijabileitä unohtamatta!

Kampusympäristö herätti selvästi vastalauseita Otaniemeen muuttoa kohtaan.

 • ► Tuleva kampusalue koettiin eristetyksi kaikesta mihin Arabiassa on totuttu; elämää ja kulttuuria sykkivä asuinalue ei ole vain opiskelijoiden asuttama kupla.
  ► Melkein kaksi kolmasosaa vastaajista koki luonnon, viheralueet, metsän tai puistot erittäin tärkeäksi. Niillä on vastausten mukaan rauhoittava ja ravitseva vaikutus mieleen ja varsinkin puistoalueet ovat mukavia paikkoja viettää taukoa sisätiloissa työskentelystä.
  ► Neljäsosa vastaajista koki tärkeäksi helpot kulkuyhteydet eri kampusrakennusten ja muiden alueelta löytyvien palveluiden välille.
  ► Vastauksissa ei suosittu nykyistä Arabian kampuksen rakennuksen pohjaratkaisua. Haluttaisiin, että opiskelijat eivät olisi osastoittain omissa kerroksissa tai karsinoissa, vaan opiskelijoita näkyisi enempi yleisissä tiloissa.
  ► Lisäksi kaivattiin selkeitä opasteita kampusalueelle ja -rakennuksiin.
  ► Metron tulo Otaniemeen helpottaa ja nopeuttaa Helsingistä tulijoita.
  ► Viidesosa vastanneista korosti myös pyöräteiden tärkeyttä sekä katettujen pyörätelineiden tuomaa rohkaisua suosimaan pyöräilyä. Hyötyliikunnan lisääntyessä kunnollisten sosiaali- ja pesutilojen käyttö kasvaa.

Kampukseen toivottuja palveluita oli useita ja suurimpaan osaan löytyi kannatusta useammaltakin.

 • ► Kipsaria uuteen kampukseen toivoi kolme neljäsosaa vastaajista. Kasvisruuan lisäksi Kipsarin tarjoamat kahvilapalvelut ja iltaan asti yltävät aukioloajat olivat toivottu lisäpalvelu.
  ► Useampikin kahvila on tervetullut Otaniemen uudelle kampukselle kolmasosan mukaan.
  ► Edullinen ja monipuolinen elintarvikeliike sekä taidetarvikeliike saivat myös kannatusta kolmasosalta vastaajilta.
  ► Liikuntapalveluita tulevalle kampusalueelle kaipasi lähes puolet vastaajista. Otaniemestä löytyykin jo Unisportin tarjoama kuntosali, ryhmäliikuntatunnit ja palloilusali.
  ► Reilun kolmasosan mukaan kampusalue ei ole mitään ilman baaria tai muuta vastaavaa illanviettopaikkaa. Opiskelijan viihtyvyys kampusalueella on tärkeää myös koulupäivän päätyttyä.

Yhteisöllisyyden tunne koostuu pienistä, mutta sitäkin merkittävimmistä asioista.

 • ► Lähes puolet vastaajista korosti tilojen yhteisen käyttöoikeuden tärkeyttä. Tiloissa pitää tuntea olevansa tervetullut, tavata ja viettää aikaa toisten opiskelijoiden kanssa. Istua lattialla, jos siltä tuntuu.
  ► Yhteisöllisyyttä lisää “kotipesä”, minne voi huoletta jättää työtarvikkeensa tauon ajaksi ja luottaa siihen, että ne ovat vielä paikallaan sinne palatessaan.
  ► Kolmasosan mielestä Arabian kampuksen yhteisöllisyys koostuu suurilta osin sen omaleimaisuudesta. Osa tiloista on opiskelijoiden muokattavissa, maalattavissa ja sisustettavissa. Oman kädenjäljen täytyy näkyä.
  ► Kuudesosa vastanneista painotti, että yhteisöllisyyttä luodaan opiskelijoiden järjestämillä bileillä tai muilla vapaan ajan tapahtumilla.
  ► Ainejärjestöillä on myös suuri rooli yhteisöllisyyden luomisessa.

TOKYOn hallitus vuosimallia 2014 kiittää mitä lämpimimmin jok’ikistä kyselyyn vastannutta: K I I T O S !
Vastauksia on käytetty (ja tullaan vastaisuudessakin käyttämään) Otaniemen kampusta ja ARTSin uutta rakennusta suunnitellessa.