TOKYOn kannanotto Stop Cutting Artsia koskien 

Tämä kannanotto on ensisijaisesti kiitos Stop Cutting Arts -kollektiivin Väreen valtauksen järjestäjille 31.3. He käyttivät paljon aikaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon välillä käytävien keskustelujen mahdollistamiseksi. 

Kiitämme teitä Väreen herättämisestä henkiin 🙂

TOKYO tukee Stop Cutting Arts -kollektiivin 31.3. järjestämää mielenosoitusta. Pitäisi olla itsestäänselvyys, että kampuksen tulisi toimia hienona alustana spontaaneille ja radikaalisti luoville yhteistoiminnan, mielenilmaisun, yhteisön rakentamisen teoille.

Stop Cutting Artsin vaatimuksista

Kaikki Stop Cutting Artsin agendassaan nostamat ongelmat eivät koske kaikkia ARTSin opiskelijoita. On kuitenkin tärkeää kuunnella heitä, joita vallitseva tila ei miellytä. Kaikki Stop Cutting Artsin vaatimukset eivät ole ratkaistavissa korkeakoulu- tai yliopistotasolla, mutta toivomme heidän toimiensa herättävän laajempaa keskustelua kehityksestä, joka on johtanut taiteen koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuviin leikkauksiin.

Tilat

Paluu kampukselle ei ole sujunut ongelmitta. Kulkuoikeuksia kotipesiin, tietokoneluokkiin ja opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää Väreen hissejä ei ole palautettu ennalleen. Päivittäin 12.00–13.15 oleva tuuletustauko on epäkäytännöllinen ja vailla perusteita. Tilojen käyttöohjeiden kuuluisi olla selkeät ja vailla ristiriitoja. Nyt ovissa ja internetissä julkaistu informaatio sekä henkilökunnalta saatu tieto poikkeavat toisistaan ja johtaa ylimääräiseen vaivaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan taholla.

TOKYO on ollut usein yhteydessä ARTSin tilapalveluihin ja ACREen yllämainittuja ongelmia koskien, saaden myös lupauksia niiden korjaamiseen.

Leikkaukset

Voimme käydä teknisellä tasolla käytävää keskustelua valtion rahoituksen vaikutuksesta suomalaiseen yliopistokoulutukseen, mutta on yhtä tärkeää käydä keskustelua arvoistamme. Mitä Aallon johto tarkoittaa sillä, että ARTS on yhtä arvostettu kuin muut korkeakoulumme? Mitä tarkoitetaan sillä, kun meille kerrotaan yliopiston arvostavan “taidetta”?

Näiden väitteiden tukena tulee olla toimia. Erityisesti UWAS oli erinomainen esimerkki siitä, kuinka kerätä yhteen opiskelijoita koko Aalto-yliopistosta ja altistaa heidät laajalle kirjolle taiteellisen työskentelyn ja ajattelun muotoja. Se tarjosi alustan todelliselle alojen väliselle vuorovaikutukselle. 

ARTSiin kohdistuvat leikkaukset eivät tapahdu tyhjiössä. Ne ovat osa laajempaa maanlaajuista kehitystä taiteen opetukselle. Kansallinen rahoitusmalli ajaa yliopistot keskittymään laadun sijaan valmistuneiden määrään. ARTSissa tämä ohjaa korkeakoulun kasvattamaan kurssien opiskelijamääriä.

Leikkaukset ARTSissa kohdistuvat tuntiopettajiin ja valinnaisiin taideopintoihin. Tästä äänten ja opetussisältöjen monimuotoisuudesta leikkaaminen vaikuttaa väistämättä myös ARTSin tarjoaman koulutuksen laatuun.

TOKYO näkee valitun suunnan johtavan koulustamme valmistuneiden kompetenssin ja taitojen monipuolisuuden laskuun.

Läpinäkyvyys 

Koulu on painottanut hallinnon opiskelijaedustajien ja opiskelijajärjestöjen osuutta portfoliouudistuksen viestinnässä. Pidämme tätä harhaanjohtavana. Opiskelijaedustajat eivät tunne heillä olleen riittäviä resursseja korkeakoulun byrokratiaan osallistumiseen. Hallinnon opiskelijaedustajien ja laajemman opiskelijayhteisön välistä viestintää on rajoitettu uudistusten aikana. Se, johtuuko se eri komiteoiden ja koulutusneuvostojen salassapitokäytänteiden väärintulkinnasta, on toissijaista.

Kävimme hyviä keskusteluja viime torstaina. Oli hienoa nähdä ARTSin johtoa paikalla päivän aikana. Tiedämme kuinka kiireisiä kaikki ovat.

Kiitämme koko Stop Cutting Arts -kollektiivia ja kaikki muita, jotka käyttivät aikaa tehden tilaa taiteelle, ottaen päiväunia pallomeressä, väitellen koulutuspolitiikasta, inspiroituen 1960-luvun arkkitehtiopiskelijoista, lounastivat aulassa, söivät kakkua portailla ja loivat taiteentäyteisempää tulevaisuutta kaikille.

TOKYOn hallitus 2022